De grote drie van het beginKOMMER KLEIJN (1893 - 1982)

Toneelschool te Amsterdam van 1911-1914. Eerste engagement bij "De Haghespelers" van Eduard Verkade Belangrijke rollen: Orlando in "As you like it" van Shakespeare - Don Carlos van Schiller - Matt Burke in "Anna Christie" van O'Neill. Kwam in 1929 in dienst van de AVRO als hoorspelregisseur en begon zijn werkzaamheden met het uitzenden van toneelstukken in de serie "Van de middeleeuwen tot nu". Daarna verscheidene cyclussen als een Shakespeare en Molièrecyclus en modern Frans en Engels toneel totdat het werkelijke luisterspel zijn intrede deed. Het eerste werkelijke hoorspel dat onder zijn regie werd uitgezonden was "Funf Secunden" van Felix Holländer in 1931. Heeft meer dan 1000 hoorspelen voor de microfoon gebracht en geregisseerd. Belangrijke rollen door hem voor de microfoon vervuld: Sir Percy in 'de Rode Pimpernel' - d'Artagnan in 'de Drie Musketiers' Jhr. de Doove Nisteldraayer in 'de Blauwe Smaragd – enz,enz.


WILLEM VAN CAPPELLEN (1889 - 1976)

Werd aanvankelijk opgeleid voor bouwkundige. Trad later in dienst van de PTT waar hij benoemd werd tot assistent. Studeerde in zijn vrije tijd literatuur en nam les in spraak- en voordrachtskunst en trad herhaaldelijk voor de radio op. In 1928 volgde zijn benoeming bij de VARA als regisseur. Heeft veel hoorspelen geschreven en creëerde diverse radiofiguren zoals Teun de Klepperman - Ome Keesje - Wakker en Tropenduit. Verder zijn enkele kinderboeken van zijn hand verschenen.


S(ALLO) DE VRIES JR. ( 1894 - 1974)

Studeerde na het behalen van zijn onderwijzersacte Nederlands en Letterkunde en werkte vervolgens als medewerker en redacteur bij diverse bladen. Het laatst als chef van de feuilletonredactie van de bladen van de Arbeiderspers. Trad in 1933 in dienst bij de VARA. Publiceerde novellen en toneelwerk in verschillende tijdschriften en schreef enkele toneelstukken: o.a.'De Fakir en de Onderwereld' - 'Duikie' en' Ik kan het toch niet helpen'. Voor de oorlog schreef hij o.m. de roman 'Max, mijn jongen' en na de bevrijding een oorlogsroman 'Verduisterde Jaren', een detectiveroman 'Dodenhuis' (bewerkt naar de hoorspelserie van die naam) en een roman uit de wereld van waarzeggers en zwendelaars 'de Fakir van de Prinsengracht'. Voorts schreef hij een groot aantal hoorspelen w.o. 'De lijfwacht der Heren' - 'De doos van Pandora' en 'Vleugels van de tijd'. Onder het pseudoniem Peter Goodman schreef hij voorts stukken als 'Dodenhuis' - 'De schim' etc. Is verder auteur van een groot aantal reportages op sociaal en economisch terrein, chansons en teksten voor politiek en litterair cabaret.

*

Bron: De Radio en Televisie encyclopedie


[ VORIGE ]  [ HOME ]